Werken aan uw schip

Bij Jachthaven Waterland besteden wij veel aandacht aan veiligheid en milieu. Dit is niet alleen voor ons, maar ook voor uw eigen schip en veiligheid. Hieronder staan een aantal spelregels om de haven en de ondergrond schoon te houden.

Gaat u op de kant nog aan uw boot onderhoud werken, dan attenderen wij u hierbij op de milieuvoorschriften en het havenreglement:

Kraanafspraak

Mocht uw schip op de kant staan en bent u klaar met de werkzaamheden, dan kunt u op het havenkantoor een afspraak maken voor het kranen van uw schip.

Buitenkraan

Aan de kop van het havengebouw, naast de loodsdeur, is een wasbak geplaatst om warm/koud water te kunnen tappen voor uw voorjaars poetsbeurt.

Schuurwerkzaamheden

  • Schuren alleen met een machine die op een stofzuiger is aangesloten.
  • Het vuil uit deze stofzuiger kunt u in een dubbele afvalzak in de container bij de vuilpers kwijt. (U kunt zich voorstellen wat er gebeurt wanneer deze zak scheurt..........).
  • Gebruik voor uzelf bij schuur of verfwerkzaamheden in het belang van uw gezondheid, altijd een goed masker, en zo nodig vloeistofvaste handschoenen.
  • TIP: wanneer u alleen de antifouling laag wilt ontvetten en glad maken voor een nieuwe laag, dan is het handig om het onderwaterschip met thinner te wassen. U neemt hiervoor een goede handschoen en doeken met thinner. Hiermee wast u de verflaag: zo ontvet u, u haalt er een minuscuul laagje af en u maakt tegelijk de laag glad. Echt; het werkt en scheelt heel veel schuurwerk.

Onderhoud stalen onderdelen

Slijp en laswerkzaamheden zijn niet toegestaan zonder toestemming vooraf. Staalsplinters van slijpwerkzaamheden kunnen gedurende het seizoen lelijke roestpitten in gelcoat geven. Zorg hierbij voor volledige afdekking.

Afdekken werkzaamheden

Het gebruik van een afdekzeil bij schuren, verven, schrapen onder uw schip is verplicht.

Afgewerkte olie

Deze kunt u kwijt in de oliebol; de sleutel is verkrijgbaar op het havenkantoor.

Oude brandstof en oliefilters

In de blauwe milieu kast kunt u uw oude brandstof en oliefilters kwijt, evenals oude verfblikken, kwasten, doeken.

Vuilwater

Vuil water, water met verfresten, antifouling resten e.d. mogen alleen worden gestort in de speciale stortplaats - bij de gele pijlen - in de kraanbaan.