Bouwen aan de haven van de toekomst

De komende jaren transformeert het Galgeriet van bedrijventerrein naar woonwijk. De leegstaande panden zijn inmiddels gesloopt en de laatste panden worden nu aangekocht door de gemeente. Daarom gaat Jachthaven Waterland verhuizen naar locatie Hemmeland. De verhuizing van de haven is niet eenvoudig omdat het over land én water gaat. Wanneer de afspraken rond zijn, kunnen wij starten met de planning. In onze nieuwsbrieven melden wij de mijlpalen met betrekking tot de haven. Wat wij nu weten is dat het werfterrein van locatie Hemmeland het eerst veranderd zal worden (hier is deels een woontoren gepland) en dat wij nog geruime tijd twee locaties zullen hebben. De projectgroep Galgeriet informeert de Monnickendammers via nieuwsbrieven. Deze kun je op de site van de gemeente vinden.

Beknopte statusupdate

28-8-2023 Het project Galgeriet is complex. Er zijn veel partijen betrokken bij het project (gemeente Waterland, ondernemers van het Galgeriet, BPD, Hoorne Vastgoed, Rijkswaterstaat, HHNK, Liander). Wij kunnen pas beginnen met het aanpassen van locatie Hemmeland als onze grond op het Galgeriet verkocht is. Dat is op dit moment niet het geval. Omdat de layout van de nieuwe haven afhangt van de beschikbaarheid van middelen, hebben wij meerdere opties voor de nieuwe haven. Daarom kunnen wij nu nog niet aangeven wanneer het klaar is en hoe het er precies uit gaat zien. Wij weten wel dat wij zeker seizoen 2024 en seizoen 2025 een havenkantoor op locatie Waterland hebben en wij winterstalling 2023-2024 en 2024-2025 op beide locaties hebben. De eerste stap voor de nieuwe haven is het aanvragen van de vergunning voor het nieuwe kraangat op locatie Hemmeland bij de jollensteiger. Vervolgens zal de slagboom op locatie Hemmeland verplaatst worden naar zijn uiteindelijke positie.

Update 15-11-2023 – In deze fase van het project werken wij nauw samen met de bouwcombinatie, de gemeente en Rijkswaterstaat.  Een groot project als het onze is als een 3D puzzel. We zijn nu op het punt aangeland dat alle puzzelstukjes zo goed als in elkaar vallen. Dit betekent dat we kunnen gaan starten met het actualiseren van het steigerplan (onze eerste schetsen zijn van 2019, de botenmix is gewijzigd sinds toen).
Daarnaast maken we een plan voor de “tussenfase”: de fase tussen nu en het bouwen van de nieuwe steigers. De layout van de haven aan de zuidwestzijde gaat namelijk wijzigen vanwege de kade van de nieuwe wijk. Wij nemen contact op met de ligplaatshouders die daar liggen, om in overleg een goed passende box te kunnen kiezen.
Wanneer de overeenkomsten rond zijn en wij kunnen starten op Hemmeland, zullen wij de voorlopige planning en het steigerplan delen.

Update 1-12-2023 De voorbereidende werkzaamheden gaan door. Het verenigingsgebouw, het gebouw voor Combi en voor Van der Lingen zijn uitgemeten. Deze gebouwen zullen in 2024 gebouwd worden. De verbindingssteiger (H van Waterland) zal begin 2024 eruit gaan en er zal een kade gemaakt worden voor de nieuwe wijk. We zullen een nieuwe verbinding tussen de twee locaties maken.

Update 26-2-2024 Het heien van de kavels van Van der Lingen, Combi en het Verenigingsgebouw is gereed. In de hoek waar de H-steiger bij Waterland was, is zand gestort zodat hier de voorbelasting voor de wijk kan beginnen. De boten die aan de H-steiger lagen, hebben een plekje elders in de haven gekregen. Het huis op locatie Waterland (waar heel vroeger ook het havenkantoor inzat) wordt in maart cradle-to-cradle weggehaald. Zo zijn de grootste werkzaamheden klaar voor het seizoen.

Update 1-6-2024 De sloop van het huis is wat vertraagd en zal net voor de zomervakantie gereed zijn.
De diepte van de haven is gepeild ten noorden van de Parksteiger om te zien waar de beste locatie voor de natuurvriendelijke golfbreker is. Bij de Parksteiger was de haven nog verrassend diep: -2.8 ten opzichte van NAP. In 2025 zal het terrein verhard worden waar nu de camperplekken zijn, de kade versterkt, de nieuwe kraanbaan gerealiseerd en de natuurlijke golfbreker neergelegd.

waterland marina overview

Mijlpalen

  • 7 januari 2019 – Jachthaven Waterland start op locatie Hemmeland
  • 14 december 2023 – Gemeenteraad Waterland stemt in met de pacht van locatie Hemmeland. De gronden van locatie Waterland zijn deze maand verkocht. Ontwikkeling kan nu starten

De dieptepeiling van de haven (mei 2024)

Waarmee kunnen wij helpen?

waterland team